Zomrel jeden z najväčších a najvýznamnejších prešporských mešťanostov
17.10.1878
V Bratislave zomrel Heinrich Justi, jeden z najlepších mešťanostov v histórii mesta. Zaslúžil sa napr. o založenie mestského múzea a Horského parku, či zavedenie verejnej kanalizácie. Pochovaný je na Ondrejskom cintoríne.