Zomrel jazykovedec Karol Krčméry
02.02.1949
V Bratislave zomrel jazykovedec Karol Krčméry, ktorý sa venoval jazykovednému výskumu a aktivizoval sa v oblasti reformy slovenského pravopisu. Narodil sa 29. novembra 1859 v Ružomberku.