Zomrel básnik a prekladateľ Ján Rak
06.10.1969
V Bratislave zomrel básnik a prekladateľ Ján Rak. Jeho tvorba bola ovplyvnená nadrealizmom, slovenskú literatúru obohatil o preklady prekliatych básnikov (Ch. Baudelaire, J. N. A. Rimbaud). Narodil sa 28. augusta 1915 v Hradišti pod Vrátnom.