Zomrel Alojz Belnai
26.10.1809
V Bratislave zomrel vydavateľ Juraj Alojz Belnai, redaktor, profesor histórie, filozofie a práva na Kráľovskej akadémii v Bratislave. Autor prác zo všeobecných a uhorských dejín, právnej, cirkevnej a literárnej histórie. Pod vplyvom Francúzskej revolúcie vydal spis požadujúci občiansku rovnosť a odstránenie šľachtických privilégií. Narodil sa 14. júla 1765 vo Veľkom Rovnom.