Židovské kultúrne dedičstvo
02.11.1368
Archívna listina sa zmieňuje o bratislavskom Judenhofe, ktorý sa pravdepodobne nachádzal na Panskej ulici, a dokladá tak prítomnosť Židov na území mesta.