Zhromaždenie študentov na Hodžovom námestí
16.11.1989
Zhromaždenie študentov na Hodžovom námestí pôvodne zorganizované v predvečer Medzinárodného dňa študentstva sa zmenilo na protestnú demonštráciu proti pomerom v štáte. Jej účastníci sa presunuli pred budovu Ministerstva školstva na Dobrovičovej ulici, kde s nimi prišiel osobne diskutovať ideologický tajomník ÚV KSS Gejza Šlapka. Zo strany vládnej moci pozorne sledovaná akcia prebehla bez väčších konfliktov a stala sa úvodným aktom Nežnej revolúcie. Udalosť dnes pripomínajú pamätné tabule odhalené v roku 2009 na Šafárikovom námestí a Dobrovičovej ulici.