Zasadnutie korunovačného snemu
04.03.1618
Kráľ Matej II. zvolal do Bratislavy snem (trval do 4.7.), na ktorom 16. mája zvolili za uhorského kráľa jeho synovca Ferdinanda z bočnej vetvy rodu.