Založili Osvetový zväz pre Slovensko
15.09.1919
V malej dvorane Župného domu založili kultúrni pracovníci Osvetový zväz pre Slovensko. V medzivojnovej Bratislave vyvíjal osvetovú činnosť v duchu čs. národnej jednoty a demokracie. Organizoval koncerty, prednášky, výstavy a iné podujatia. Zanikol po vzniku Slovenského štátu.