Založenie najstaršie nepretržite fungujúceho múzea na Slovensku
01.07.1868
Na podnet Bratislavského okrášľovacieho spolku vzniklo Múzeum mesta Bratislavy, najstaršie nepretržite fungujúce múzeum na Slovensku.