Zákonom č. 88 Slovenskej národnej rady boli zriadené dve vysoké školy
09.06.1949
Zákonom č. 88 Slovenskej národnej rady boli zriadené dve vysoké školy. Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) bola prvou vysokou školou na Slovensku zameranou na komplexné štúdium výtvarného umenia. Vysoká škola múzických umení (VŠMU) svojou hudobnou fakultou nadviazala na tradície hudobného školstva a kultúry na území Slovenska.