Základný kameň Robotníckej slobodárne
03.11.1929
Položili základný kameň Robotníckej slobodárne a nocľahárne na Železničiarskej 13. Projekt vypracoval Vojtěch Šebor a budovu sprístupnili v roku 1933. Výrazne sa tým zlepšila situácia sezónnych robotníkov, ktorí pri nedostatku ubytovacích kapacít prespávali ako bezdomovci na hlavnej stanici.