Zakladajúce zhromaždenie Bratislavského okrášľovacieho spolku
08.03.1868
Z podnetu mešťanostu Heinricha Justiho sa konalo zakladajúce zhromaždenie Bratislavského okrášľovacieho spolku, ktorý sa významnou mierou pričinil o kultúrno-prírodný rozvoj Bratislavy.