Začiatok výstavby Jezuitského kolégia
17.04.1628
Začalo sa so stavbou Jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici. Plány vypracoval pravdepodobne taliansky architekt Jakub Rava.