Začiatok výstavby Farmaceutickej fakulty UK
24.06.1958
Na Ulici odbojárov 10 sa uskutočnil slávnostný výkop pre novú budovu Farmaceutickej fakulty UK, ktorú projektovali Vladimír Karfík a Anton Rokošný. Do užívania ju odovzdali už o dva roky na jeseň.