Začalo sa s výstavbou Slovanskej cesty
11.09.1948
Začalo sa s výstavbou Slovanskej cesty, ktorá mala prepojiť Bratislavu s Karlovou Vsou, Devínom, Devínskou Novou Vsou a Lamačom. Merala viac ako 6 kilometrov a hotová bola za 10 mesiacov.