Začalo sa so stavbou Mosta Františka Jozefa
12.08.1889
Začalo sa so stavbou Mosta Františka Jozefa, prvého kamenného mosta cez Dunaj. Most bol daný do užívania v decembri 1890, zničený bol v roku 1945 ustupujúcou nemeckou armádou.