Začalo bezdrôtové vysielanie
15.11.1919
Začalo bezdrôtové vysielanie správ medzi Prahou, Bratislavou a Košicami.