Začali odstraňovať zabezpečenie hranice pri Dunaji
11.12.1989
O 9. hodine ráno začali príslušníci Pohraničnej stráže na základe rozkazu oficiálne odstraňovať ženijno-technické zabezpečenie hranice pri Dunaji. Tri skupiny vojakov začali s odstraňovaním symbolu izolácie Československa v Rusovciach, Petržalke a Devíne v celkovej dĺžke 31 km.