Začala sa úprava dolnej časti Námestia SNP
21.07.1938
Začala sa úprava dolnej časti Námestia SNP. Odstránilo sa parkovisko pred Manderlom, rozšírili sa jazdné pruhy pre autá, pribudla druhá koľaj pre električky a súsošie sv. Floriána premiestnili na Floriánske námestie.