Začala sa dvojdňová tajná medzinárodná socialistická konferencia
14.11.1869
Začala sa dvojdňová tajná medzinárodná socialistická konferencia, ktorú za účasti 43 delegátov vrátane zástupcov Prvej internacionály zorganizoval robotnícky spolok Vorwärts (Napred).