Začal sa súdny proces s lúpežným vrahom Bognárom
26.10.1928
Za veľkej pozornosti verejnosti sa v Bratislave začal súdny proces s lúpežným vrahom Ľudovítom (Lajosom) Bognárom, ktorého výsledkom bol trest smrti, prvý na území Slovenska po vzniku ČSR. Vykonaný bol o rok neskôr vo väznici na Kozej ulici.