Začal sa 25. ročník Bratislavských hudobných slávností
28.09.1989
Tento vrcholný hudobný festival na Slovensku trval do 12. októbra a vystúpili na ňom umelci svetového mena Julian Bream, James Conlon, Peter Dvorský či Daniel Roth.