Začal I. zjazd slovenských hudobných skladateľov
04.12.1959
V Bratislave sa začal trojdňový I. zjazd slovenských hudobných skladateľov. Zaoberal sa súčasnou situáciou v slovenskej hudbe so zreteľom na jej poslanie v socialistickej spoločnosti a plnením úloh vytýčených zjazdom socialistickej kultúry.