Začal dvojdňový I. zjazd slovenských architektov
20.11.1959
V Bratislave sa začal dvojdňový I. zjazd slovenských architektov, na ktorom pod heslom Za socialistickú architektúru hodnotili povojnový vývoj architektonickej tvorby na Slovensku.