Za svoju katolícku vieru mučenícky zomrel Augustín Ernst
20.01.1469
Pri husitských nepokojoch za svoju katolícku vieru mučenícky zomrel Augustín Ernst, ktorého pochovali v Dóme sv. Martina pred oltár sv. Michala blízko neskoršieho portálu Kaplnky sv. Jána Almužníka. Miesto označovala dnes už neexistujúca mramorová platňa.