Vznik Univerzity Komenského
27.06.1919
Národné zhromaždenie ČSR prijalo zákon, ktorým sa v Bratislave zriadila Československá štátna univerzita. Zákon vstúpil do platnosti 11. júla a ustanovizeň bola vládnym nariadením z 11. novembra premenovaná na Univerzitu Komenského. Prvá bola zriadená lekárska fakulta, podmienky pre vznik ďalších boli vytvorené až v roku 1921, keď otvorili právnickú, filozofickú a prírodovedeckú fakultu.