Vznik Horského parku
02.06.1869
Magistrát na popud mešťanostu Justiho kúpil od Mestského polievkového združenia Študentskú horu, ktorú v nasledujúcich rokoch aj za pomoci Bratislavského okrášľovacieho spolku pretvoril na obľúbený park. Plán vychádzkových ciest v parku vypracoval mestský inžinier Anton Sendlein.