Vyvrcholili oslavy výročia založenia Univerzít
18.06.1969
V Bratislave vyvrcholili oslavy 500. výročia založenia Univerzity Istropolitany a 50. výročia založenia Univerzity Komenského. Súčasťou osláv bol akademický sprievod od budovy Univerzity Komenského pred budovu Univerzity Istropolitany na Ventúrskej ulici. Tam zhodnotil v krátkom prejave jej miesto v dejinách historik Branislav Varsik. Účastníci osláv sa potom odobrali na Bratislavský hrad, kde sa konalo slávnostné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnili prezident Ludvíka Svobodu a predseda parlamentu Alexander Dubček. Na druhý deň v budove Univerzity Istropolitany odovzdali 15 osobnostiam čestné doktoráty UK.