Vysviacka Kostola sv. Trojice
20.12.1638
Na Františkánskom námestí vysvätil farár Jozua Wegelin Kostol sv. Trojice pre nemeckých evanjelikov. V roku 1672 im bol násilne odňatý a pridelený jezuitom, ktorí ho premenovali na Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa.