Vysvätili židovskú školu
29.10.1899
V Bratislave na letisku zaznamenali najchladnejšiu októbrovú noc od roku 1948, keď teplota vzduchu klesla na –7,6 °C.