Vysvätili Ortodoxnú židovskú ľudovú a meštiansku školu
29.10.1899
Na Zochovej 5 vysvätili Ortodoxnú židovskú ľudovú a meštiansku školu. Osobne prítomný bol aj jej architekt, bratislavský rodák Wilhelm Stiassny, projektant viacerých synagóg v Európe, zakladateľ prvého židovského múzea na svete. Školu navrhol bez nároku na honorár. Pozemok na jej vybudovanie získala židovská obec v roku 1892 vďaka predaju základinového domu H. Todesca na Kozej ulici.