Vysvätili Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Blumentáli
28.10.1888
Ostrihomský arcibiskup Ján Šimor vysvätil nový Kostol Nanebovzatia Panny Márie na Blumentáli, dielo architekta Fridricha Rumpelmayera. Na slávnosti, počas ktorej zvučali zvony všetkých bratislavských kostolov, sa zúčastnilo asi tridsaťtisíc ľudí.