Vysvätenie Kostola Najsvätejšej Trojice
18.05.1738
Dómsky farár Matej Mack vysvätil Kostol Najsvätejšej Trojice na Žižkovej ulici.