Výstavba barokového architektonického veľdiela
03.12.1738
Začali sa prípravné práce na stavbu Kostola sv. Alžbety na Špitálskej ulici. Projekt vypracoval rakúsky architekt Franz Anton Pilgram.