Výstava chemických výrobkov má nový názov – INCHEBA
04.04.1968
Začal sa druhý ročník Výstavy chemických výrobkov už pod novým názvom Incheba. Oproti predošlému roku mala výstava skôr komerčný než osvetový charakter a stala sa skutočným veľtrhom.