Vyšlo prvé číslo časopisu TIP
18.02.1969
V Bratislave vyšlo prvé číslo časopisu TIP, týždenníka pre futbal a hokej. Začal ho vydávať Slovenský výbor Čs. zväzu telesnej výchovy a športu (ČSTV) vo vydavateľstve Šport a jeho šéfredaktorom sa stal známy športový publicista Imrich Hornáček. Časopis mal 24 strán, prvá polovica bola venovaná ľadovému hokeju, druhá futbalu – najpopulárnejším športom u nás. Získal si veľkú čitateľskú obľubu vďaka odbornej kvalite uverejňovaných športových informácií, ale aj príťažlivému novinárskemu stvárneniu článkov. Vychádzal do roku 1992.