Vyšlo posledné číslo prvých maďarských novín
08.10.1788
V Bratislave vyšlo posledné číslo prvých maďarských novín Magyar Hírmondó, ktoré začali vychádzať v roku 1780 pod redakciou Mátyása Rátha.