Vyšlo posledné číslo novín Neue Pressburger Zeitung
15.05.1939
Vyšlo posledné číslo novín Neue Pressburger Zeitung, ktoré od 1. januára 1936 nahradili denník Pressburger Zeitung, ktorý vychádzal v rokoch 1764 – 1929.