Výročie založenia prvej bratislavskej svetskej tlačiarne
25.04.1718
S povolením mesta založil Johann Paul Royer, rodák zo Salzburgu, vo svojom dome na Ventúrskej ulici 5 prvú bratislavskú svetskú tlačiareň. Už o tri roky v nej začali vychádzať najstaršie noviny v Uhorsku - Nova Posoniensia.