Výročie úmrtia zakladateľa slovenskej operety
06.05.1988
V Bratislave zomrel hudobný skladateľ Gejza Dusík, zakladateľ slovenskej operety. Pochovaný je na Martinskom cintoríne.