Výročie úmrtia zakladateľa oftalmológie na Slovensku
26.01.1908
V Bratislave zomrel očný lekár Karol Kanka, riaditeľ Krajinskej nemocnice na Mickiewiczovej ulici, primár jej očnej kliniky, zakladateľ oftalmológie na území dnešného Slovenska. Pochovaný je na Cintoríne pri Kozej bráne.