Výročie úmrtia významného slovenského maliara a pedagóga
04.02.1968
V Bratislave zomrel významný slovenský maliar Ján Mudroch. Pochovaný je na Cintoríne Slávičie údolie.