Duplicate – Výročie úmrtia významného slovenského maliara a pedagóga
12.02.1849
V Bratislave zomrel architekt a staviteľ Ignaz Feigler st., ktorý patril k najvýznamnejším architektom bratislavskej histórie. Tvoril prevažne v duchu klasicizmu, napr. reprezentatívny Dom U modrej gule na Suchom mýte (zbúraný), Kostol sv. Ladislava na Špitálskej ulici, Kernov dom na Hviezdoslavovom námestí či stanica konskej železnice na Krížnej ulici. Narodil sa 19. apríla 1791 v Bratislave.