Výročie úmrtia významného slovenského filozofa
18.07.1978
V Bratislave zomrel významný slovenský filozof Igor Hrušovský. Pochovaný je v Urnovom háji krematória.