Výročie úmrtia významného architekta Endre Szőnyiho
23.08.1968
V Bratislave zomrel architekt Endre Szőnyi, spoluprojektant Centrál pasáže na Laurinskej ulici, ako aj autor kultovej knihy Tak rástla Bratislava. Pochovaný je na Cintoríne Slávičie údolie.