Výročie úmrtia význačného novinára Ignáca Gessaya
12.08.1928
V Bratislave zomrel novinár Ignác Gessay, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike, ktorý významne prispel k vzniku ČSR. Pochovaný je na Ondrejskom cintoríne.