Výročie úmrtia vynikajúceho murárskeho majstra
06.12.1808
V Bratislave zomrel stavebný majster Matej (Matthäus) Höllrigl, ktorý viedol stavbu napr. Domu U dobrého pastiera a Mirbachovho paláca.