Výročie úmrtia spisovateľa Ivana Kraska
03.03.1958
V Bratislave zomrel spisovateľ Ivan Krasko. Pochovaný je v Lukovištiach.