Výročie úmrtia školského reformátora
17.05.1788
V Bratislave zomrel pedagóg Johann Ignaz von Felbiger, významná postava školských reforiem počas vlády Márie Terézie. Pripravil všeobecný školský poriadok a zaviedol písmenkovú a tabuľkovú metódu výučby.