Výročie úmrtia majiteľa firmy Carl Grüneberg
22.03.1918
V Bratislave zomrel Carl Grüneberg, majiteľ povestnej kefovej továrne na Radlinského ulici. Tri roky pred smrťou si dal postaviť dodnes zachovanú vilu na Sasinkovej 13. Pochovaný je na Cintoríne pri Kozej bráne.